PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SPÓŁKA Z O.O.
WSPÓLNIE TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY

18 445 36 52
Czynne w godzinach 7:00 - 15:00

Kamieniołom


Zakład Górniczy "Miłkowa", producent kruszyw skalnych o wysokich parametrach hydrotechnicznych oferuje:

  • kamień łamany sortowany
  • kamień łamany niesortowany
  • mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm
  • mase ziemno-skalną

Warunki sprzedaży:

  • realizujemy załadunki na transport osobowy
  • na produkowane kruszywa wydajemy deklaracje zgodności

Informacje dotyczące sprzedaży

 

 

Deklaracje i certyfikaty

Deklaracja zgodności, potwierdzająca spełnienie wymagań normy PN-EN 13383:2003 oraz deklarowane cechy techniczne kamienia do robót hydrotechnicznych.

ZOBACZ

Wyniki badań przeprowadzone przez Laboratorium Budowlane w Częstochowie w zakresie wydobycia kamienia, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 932-3:1999

ZOBACZ
 

 

Galeria