PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SPÓŁKA Z O.O.
WSPÓLNIE TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY

18 445 36 52
Czynne w godzinach 7:00 - 15:00

O nas


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało utworzone w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy. Po dokonaniu rejestracji przez Sąd Gospodarczy Spółka rozpoczęła działalność 1 lutego 2008 roku.

Główną intencją powołania nowej jednostki była konieczność zwiększenia efektywności wykonywania zadań własnych gminy w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz aktywizacja lokalnego rynku.

Spółka posiada:

  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 22 stycznia 2008 roku nr KRS 0000297589
  • NIP: 734-328-27-34
  • REGON: 120617294
  • Spółka obsługiwana jest przez PKO BP S.A. Oddział 1 w Nowym Sączu, nr konta: 76 1020 3453 0000 8102 0205 8568

Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu – mgr Stanisław Przychocki

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący – mgr Marek Oleniacz
  • Z-ca Przewodniczącego – mgr Lucyna Gąsiorowska
  • Sekretarz – Agnieszka Rossmanith