PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH KORZENNA SPÓŁKA Z O.O.
WSPÓLNIE TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ GMINY

18 445 36 52
Czynne w godzinach 7:00 - 15:00

Informacja o projekcie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna

28 marca 2019, godz. 06:19, 182 wyświetleń  

A A A

Projekt "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Celem operacji jest poprawa infrastruktury ściekowej na terenie Gminy Korzenna poprzez budowę 213 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach projektu wykonano:
- 213 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (I etap – 67 szt., II – 146 szt.)

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Małopolskiego nr 00011-65150-UM0600061/16 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Całkowity koszt zadania objęty wnioskiem o przyznanie pomocy: 3 675 315,77 zł.

Wysokość udzielonej pomocy - 1 901 302,00 zł (63,63%).